Keresés
  • Dr. Tamás András, Phd.

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

Frissítve: 2019. szept 12.

Cím: 4400 Nyíregyháza Csatorna u. Nyírségvíz ZRt. Központi Komposztáló telepe

Telefonszám: 06-42-430-006

Előállított komposzttermékek kereskedelmi megnevezései:

1. „Nyírkomposzt”

Összetevők: víztelenített szennyvíziszap, szalma, bentonit, riolit

2. „Nyírkomposzt plusz”

Összetevők: víztelenített szennyvíziszap, szalma, fanyesedék, riolit

Előírt minőségi feltételek:

Küllem: sötétbarna színű, fekete és fehér szemcséket is tartalmazó morzsalékos anyag

Felhasználható: a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottak szerint:

Kertészeti termesztésben:

- Szabadföldi zöldség termesztésben 2-4 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve,

- Termesztő közeg készítéséhez 10-20 térfogat %-os arányban a közeghez keverve

- Gyümölcs és díszfa telepítésekor 3-4 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal keverve

- Gyepek telepítésekor 1,5-2 kg/m2 mennyiségben vetés előtt a talajba keverve

Szántóföldi kultúrákban 5-30 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva

Csemetekertekben 30-40 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve

Rekultivációra a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

Technológiai leírás:

Az alkalmazott komposztálási technológia bemutatása:

A komposztálás technológiája zárt térben (7 000 m2-es zárt csarnok 1. ábra) történő prizmás érlelés, átforgatásos szellőztetéssel történik.

1. ábra Nyírségvíz ZRt. Komposztáló csarnoka


A komposztkészítés folyamata:

A komposzt készítése során a hőmérséklet-változás és az anyag átalakulásának minősége szerint a komposztálás folyamatának szakaszait elhatárolhatjuk egymástól.

A komposzt érése során négy fő szakaszt különböztethetünk meg.

A prizma összerakása és a nedvességtartalom beállítása után azonnal a szerves anyag lebomlási, átalakulási, felépülési folyamatai.

Az első fázis viszonylag rövid, bevezető fázis. Jellemző a mezofil hőmérsékleti tartomány kb. 35 Co / A felszaporodó mikroorganizmusok a könnyen bontható vegyületekkel táplálkoznak / cukrok, fehérjék /. A pH érték csökken, ennek magyarázata a felszaporodó szerves sav tartalom. Az intenzív tápanyag lebontás miatt az első mezofil fázis rövid ideig 1-2 napig – tart.

A fokozatosan emelkedő hőmérséklet átvezet a második, termofil fázisba. A hőmérséklet 50 C° fölé emelkedik, néhány nap elteltével 70-75 C° – ra is emelkedhet. A termofil fázis mikroorganizmusai elkezdik a szénhidrát polimerek bontását. A nitrogén tartalmú szerves vegyületek intenzív bomlása következtében a prizma pórusaiban az NH3 gáz koncentrációja megnő. Ebben a fázisban aktív cellulóz és hemicellulóz bontás figyelhető meg. A pH érték lúgos tartományba csap át. Időtartama a tápanyag összetételétől, és kezelési módjától függően 2-5 hét.

A mikrobális tápanyag tartalom csökkenésével a hőmérséklet is csökken. Kezdetét veszi a harmadik fázis. Jellemzője a mezofil tartomány / 40-45 C° /, itt megkezdődik a nehezen bontható lignin vegyületek bontása. Ebben a fázisban intenziv cellulóz bontás is folyik. Ezt bizonyítja a szalmatartalom csökkenése, valamint a cellulózbontók számának növekedése. Ebben a fázisban a nitrifikáció jelentős. Nemcsak lebontó folyamatok, hanem stabilabb szerkezetű szerves anyag építése is folyik. A szalma lebomlásával a prizma pórustere beszűkül, de ekkor még van könnyen bomló szerves anyag. Az átalakulási fázisnak is nevezett periódus időtartama a kezeléstől függően 2-4 hét.A folyamatosan csökkenő hőmérséklet átvezet a negyedik fázisba, amelyet lehűlési vagy érési fázisnak nevezünk. Megkezdődik a komposzt érése. Megjelenik a mikrofauna. Az érésben lévő komposzt stabilizálódik, a bomlási és építési folyamatok lelassulnak. Időtartam 2-3 hét.


A komposztálási technológia általános leírása:

A komposztálási technológiában felhasznált alap és adalékanyagok mennyiségét a gyártandó termék határozza meg. Jelenleg a Nyírségvíz ZRt. kettő engedélyeztetett komposzt receptúrával rendelkezik.

A prizmakészítés első fázisa a receptúrától függően szalmának és az aprított fanyesedéknek a prizma területére helyezésével történik. A bálázott szalmát az aprítóba helyezve, az a felaprított szalmát a prizmára fújja. Ezt követi a víztelenített iszap ráhordása a szalmára, vagy közvetlenül a konténerszállító gépkocsival, vagy az átmeneti tárolóból homlokrakodó géppel.

Az elterített iszapra újabb aprított szalmaterítés történik, majd prizmakeverő géppel a rétegzett prizma összekeverése történik. Ezt követi az újabb szalma-, iszap ráhelyezése a meglévő szalma iszap keverékre majd ismételt keverés.

A prizmák keverését prizmázó gép végzi (2. ábra). A prizmák igazítását homlokrakodó géppel történik.

2. ábra Prizma keverése Backhus prizmázó géppel

Egy prizma elkészítésének ideje 10 nap, ami után az átkeverés depónia oldalmaró géppel történik (3. ábra), így a prizma párhuzamosan áthelyeződik az eredeti helye melletti területre.. Az eredeti területen új prizma kialakítása kezdődik el.


3. ábra Prizma áthelyezése Backhus típusú oldalmaró géppel

Az érlelés harmadik fázisa depóniában történik, a keverést depónia oldalmaró géppel végzik.

A prizmákban, és a depóniában a hőmérséklet mérést naponta – szondás hőmérővel – történik

A rostált komposzthoz homlokrakodó géppel szállítjuk a receptúrában előírt mennyiségű és minőségű adalék anyagokat, majd prizmakeverő géppel az összekeverése történik.

Az érlelés során a komposzt térfogata az eredeti térfogatnak 25 %-ra csökken, majd az adalékanyagok hozzáadása után 35 %-ra nő.

Az elkészült, kirostált 4. ábra, adalékanyagokkal bekevert komposztot a bevizsgálás ideje alatt az érlelőhöz kapcsolt utókezelő-tároló tárolón helyezzük el.

4 . ábra Kész komposzt

A magyar előírások 500 m3-ként írják elő a komposzt vizsgálatát, tehát rostálás után ilyen mennyiségeket kell különálló depóniába helyezni.

A kész komposzt bevizsgálását illetve a megfelelő vizsgálati eredmények beérkezését követően történhet meg az értékesítés 5. ábra.

5. ábra Értékesítésre váró kész komposzt#picnic #tips #foodideas

96 megtekintés0 hozzászólás